Puntland Community

  Puntland Community ry perustettiin vuonna 1998 (rekisteröinti 06.10.1998). Yhdistyksen tarkoituksen on maahanmuuttajien, erityisesti somalialaisten, työllistymisedellytysten edistäminen, kehittää uusia työllistymismalleja, toimia etujärjestönä viranomaisiin nähden, maahanmuuttajien sosiaaliseen ja terveyteen liittyvän hyvinvoinnin edistäminen, suvaitsevaisuuden ja hyväksynnän edistäminen eri etnisten ryhmien välillä, naisten tasa-arvon edistäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen etenkin urheilun alueella, edistää kehitysyhteistyön mahdollisuuksia Somaliassa.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvoo, ohjaa, opastaa, järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja, järjestää kulttuuri-tiedotus- ja tutustumistilaisuuksia, tekee aloitteita ja lausuntoja viranomaisille, järjestää urheiluun liittyvää valmennusta ja huvi- ja juhlatapahtumia.

  Järjestö on puolueeton ja uskonnollisesti kantaa ottamaton yhdistys, jossa suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin ajatuksiin.

  Yhdistys on toiminut tavoitteidensa saavuttamiseksi kuluneena toimikautena pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Toiminnan laajeneminen erityisesti loppuvuodesta osoitti, että ilman riittävää resursointia toiminnan perustuessa täysin vapaaehtoispohjalle pitkäjänteinen kehittäminen on mahdotonta. Tulevaisuuden kannalta rahoituksen saaminen yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi olisikin ensiarvoisen tärkeää.

  Copyright © Puntland Community ry.

  All Rights Reserved

  Takaisin ylös

  Verkkosivujen toteutus: Mixtum