Yhdistys

Puntland Community ry perustettiin vuonna 1998 (rekisteröinti 06.10.1998). Yhdistyksen tarkoituksena on maahanmuuttajien, erityisesti somalialaisten, työllistymisedellytysten edistäminen, uusien työllistymismallien kehittäminen, etujärjestönä toimiminen viranomaisiin nähden, maahanmuuttajien sosiaaliseen ja terveyteen liittyvän hyvinvoinnin edistäminen, suvaitsevaisuuden ja hyväksynnän edistäminen eri etnisten ryhmien välillä, naisten tasa-arvon edistäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen etenkin urheilun alueella, kehitysyhteistyön mahdollisuuksien kehittäminen Somaliassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvoo, ohjaa, opastaa, sekä järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Järjestää kulttuuritiedotus- ja tutustumistilaisuuksia, tekee aloitteita ja lausuntoja viranomaisille, järjestää urheiluun liittyvää valmennusta ja huvi- ja juhlatapahtumia.

Järjestö on puolueeton ja uskonnollisesti kantaa ottamaton yhdistys, jossa suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin ajatuksiin.

Yhdistys on toiminut tavoitteidensa saavuttamiseksi kuluneena toimikautena pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Toiminnan laajeneminen erityisesti loppuvuodesta osoitti, että ilman riittävää resursointia toiminnan perustuessa täysin vapaaehtoispohjalle pitkäjänteinen kehittäminen on mahdotonta. Tulevaisuuden kannalta rahoituksen saaminen yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi olisikin ensiarvoisen tärkeää.

 

 

Copyright © Puntland Community ry.

All Rights Reserved

Takaisin ylös

Verkkosivujen toteutus: Mixtum